Tilskud

Klinisk Tandtekniker

Jan Brødbæk Jensen

Tilskud til tandproteser:

 

Såfremt du er pensionist og ikke har en formue der overstiger 81.500 kr. kan du søge om at få et helbredskort ”medicinkort”. På dette står der hvor mange procent du kan få i tilskud til tandprotesearbejde. Hvis du er i tvivl så ring til din kommunes pensionsafdeling og forhør dig. Man skal altid søge om tilskud før en behandling sættes i gang.

Som medlem af sygekassen Danmark får du også tilskud til tandprotesearbejde. Her er det gruppe 1 og 2 medlemmer der kan få tilskud.

Klinisk tandtekniker Jan Brødbæk Jensen - Ågade 1a, 7800 Skive, Nørregade 5, 7620 Lemvig